Relaterade dokument

Allmänt

Materialet på denna webbplats tillhandahålls av Plan Digital Sverige AB, org.nr 559215-9288, (härefter benämnt som Frisper eller bolaget) som en service till bolagets intressenter.

Genom att besöka denna webbplats, lämnar du ditt samtycke till nedanstående villkor. Om du inte accepterar villkoren bör du inte använda dig av webbplatsen samt avstå från att ladda ner någon information eller något material fram den.

Frisper tillåter att du besöker bolagets webbplats via din dator eller mobila enhet eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor enbart för ditt personliga bruk och inte för spridning om inte detta först skriftligen godkänts av bolaget. Tillgång till enskilda dokument på Frispers webbplats kan vara föremål för ytterligare villkor som anges i dessa enskilda dokument. Användandet av denna webbplats och dess innehåll är tillåtet i privat, icke-kommersiellt syfte. Pressmeddelande och andra dokument som klassificeras som offentliga kan användas för offentlig kommunikation.

Syftet med webbplatsen

Frisper anser att det är viktigt med friskvård. Genom att tillhandahålla verktyg, såväl digitala som fysika tror vi att vi kan främja god hälsa. Genom att knyta ihop företag, privatpersoner och föreningar i en digital miljö försöker vi skapa mervärden i personers friskvårdsaktivitet, samtidigt som vi förenklar för bl.a. arbetsgivare i sin rapporterin och uppföljning.

Användarens skyldigheter

Som användare garanterar och utfäster du, att du kommer använda denna webbplats på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i dessa villkor och följa alla befintliga och framtida uppdaterade riktlinjer och regler för webbplatsen.

Du godkänner att inte använda webbplatsen för att:

Alla som använder webbplatsen måste följa dessa villkor.h2

Frånsägande av ansvar

Informationen på webbplatsen är generell och bör inte användas som grund för beslut i viktiga frågor. Bolaget jobbar löpande för att webbplatsen ska vara uppdaterad med korrekt och relevant information. Trots detta kan vi inte garantera att informationen är fullständig eller korrekt i alla delar exempelvis kan skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Bolaget garanterar inte att anslutningen till webbplatsen är avbrottsfri eller felfri. Frisper förbehåller sig rätten att när som helst revidera webbplatsen eller ta bort tillgången till den.

Allt som laddas ner från webbplatsen, eller någon annan webbplats som du länkats vidare till, sker efter eget gottfinnande och på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuell åverkan på ditt datasystem eller förlust av data som orsakats av en nedladdning.h2

Begränsning av ansvar

Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. Frisper kan under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för de skador, direkt eller indirekt av vad slag det vara må (inklusive, men inte begränsat till, förlorad produktion, förlorade avtal, inkomster, data, förlorad information eller produktionsavbrott) som på något sätt har ett samband med nyttjandet av eller oförmågan att kunna nyttja webbplatsen eller dess innehåll eller som på något sätt har ett samband med dessa villkor. Detta gäller även om Frisper blivit informerat om möjligheten att sådan skada skulle kunna uppstå.

Länkar till externa hemsidor

webbplatsen innehåller länkar till andra hemsidor. Länkarna tillhandahålls som en service. Några av dem hanteras av tredje part. Vänligen notera att bolaget inte ansvarar för innehållet på någon annan webbplats och inte heller för produkter eller tjänster som erbjuds på andra hemsidor. Frisper uppmanar besökaren att uppmärksamma när denne lämnar webbplatsen och att läsa den eventuella policyn för varje ny webbplats.

Besökarintegritet och hantering av personuppgifter

Frisper respekterar varje besökares integritet och är öppen med hur vi behandlar dina personuppgifter som användare av denna webbplats eller som annan registrerad hos Frisper. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här

Medlemsvillkor

När en användare önskar vara medlem hos Frisper efterfrågas de kontaktuppgifter som behövs för att utföra den efterfrågade tjänsten, t.ex. namn, mobiltelefonnummer och/eller e-postadress. För att hantera medlemskap behöver Frisper behandla dina personuppgifter, Läs mer om hur här

Barns integritet

Ingen information får skickas till Frisper av personer under 18 år utan tillstånd från förälder eller vårdnadshavare. Personer under 18 år får inte genomföra köp eller företa andra rättshandlingar på denna webbplats utan tillstånd, om detta inte tillåts av tillämpliga lagar.

Frisper uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att ta aktiv del i barnens användande av Internet och att informera dem om farorna förknippade med att lämna ut information om sig själva över Internet.

Immateriella rättigheter

Alla namn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs av Plan Digital Sverige AB, dess dotterbolag, licenshållare eller samarbetspartner. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Frisper. webbplatsen innehåller bilder som i första hand tillhör Frisper.

Jurisdiktion

Denna webbplats kontrolleras, drivs och administreras av Frisper från dess kontor i Sverige. Frisper lämnar inga utfästelser att materialet på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför Sverige. Det är förbjudet att öppna webbplatsen i territorier där webbplatsens innehåll är olagligt. Om du öppnar webbplatsen utanför Sverige ansvarar du för att följa den lokala lagstiftningen där du befinner dig. Dessa användarvillkor styrs av svensk lag, utan tillämpning av svenska lagvalsregler. Tvister avseende tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

Övrigt

Frisper har rätt att ändra dessa användarvillkor när som helst och efter eget gottfinnande. Om någon del av dessa villkor visar sig vara olagliga, ogiltiga, icke tillämpliga eller av någon anledning icke möjliga att upprätthålla får giltigheten och upprätthållandet av de återstående delarna inte på något sätt påverkas därav eller försämras.

Kontakt

Om du har några frågor eller synpunkter på innehållet är du välkommen att kontakta oss:

Plan Digital Sverige AB
Barkenvägen 112
771 90 Ludvika

Tack för att du använder våra tjänster.